Spring til indhold

Vil du være med til at forme Lyndby i fremtiden?

  Lyndby By og Bådelaug har i mere end 75 år, været den samlende organisation for byens fællesskaber, initiativtager til en lang række fælles arrangementer og byens talerør over for kommunen og myndighederne.  

  Den 21. marts 2023 holder vi vores firsindstyvende generalforsamling og valg til bestyrelsen. Samtidig har du mulighed for at melde dig til arbejdet i et af vores udvalg. Indkaldelse og dagsorden, finder du her. 

  Udvalg i Lyndby By- og Bådeluag

  Bestyrelsen

  Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse i Lyndby By- og Bådelaugs, på mandat fra generalforsamlingen.

  Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og mødes 8-10 gange om året.

  Arrangementudvalget

  Arrangmenetudvalget står for at arrangere byluagets arrangementer. Det drejer sig især om Sommerfesten i august, men byluaget står også for Sankt Hans aften på havnen, Andespil i november, Jultræstænding d. 1. søndag i advent, Fastelavn og Markedsdage i august.

  Arrangementudvalget nedsættes på generalforsamlingen, eller kort tid her efter, og mødes ad hoc, når der er noget relevant at mødes omkring.

  Lyndbys Folkekøkken

  En gang om måneden i vinterhalvåret, arrangerer Bylauget i samarbejde med Kulturforeningen “Folkekøkken”, som er en fællesspisning for alle Lyndbys borgere og andre interesserede.

  Folkekøkkener koordineres af en lille gruppe ildsjæle, men maden og opvasken laves af frivillige Lyndbyborgere fra gang til gang.

  Koordinationsgruppen for den efterfølgende sæson nedsættes på generalforsamlingen, eller kort tid her efter. Gruppen mødes 1-2 gange om året.

  Arbejdsholdet

  “Arbejdsholdet” er en liste over medlemmer, der gerne vil give en hånd med ved praktiske opgaver. F.eks. opsætning af teltet, arbejdsdage ved gadekæret eller renovering af installationer.

  Arbejdsholdet er åbent for tilmeldinger hele året.

  Lyndbys Vinterbadere

  Lyndbys Vinterbadere er en aktivitetsgruppe, der samler byens vinterbadere. Vi arbejder for tiden med at købe en mobil sauna, der kan opstilles på havnen i vinterhalvåret.

  Du bliver medlem af Lyndbys Vinterbadere via deres Facebook gruppe.

  Havneudvalget

  Lyndby Havn består af de medlemmer af Lyndby By- og Bådelaug, der har betalt indskud i Lyndby Havn, og Havneudvalget varetager driften af havnen.

  Havneudvalget vælges på havnens medlemsmøde en gang om året i marts måned.

  For at vide hvor mange vil bliver, må du gerne tilmelde dig generalforsamlingen i forvejen på Facebook. Tilmelding er dog ingen forudsætning for at deltageI Til gengæld skal du huske at have betalt dit hustandsmedlemskontingent senest 1. marts 2023, for at have stemmeret på generalforsamlingen. 

  Du betaler dit medlemskontingent via Place2Book her.