Kære medlemmer af Lyndby By- og Bådelaug.

Hermed indkalder vi til generalforsamling mandag den 21. marts 2022 kl. 19.30 på Christianslund, Lyndbygade 22, med dagsorden som fremgår nedenfor. Regnskab og budget eftersendes på e-mail, så snart det er klar.

Indkaldelsen er sendt til alle medlemmer på e-mail, men desværre er vores mailliste ikke opdateret. Har du ikke modtaget indkaldelsen på mail, så skriv til os på info@lyndby.com med det samme, så vi kan få dig registeret korrekt.

Hvis du ikke allerede har, skal du have betalt kontingent indbetalt senest 14. marts 2022, for at deltage i generalforsamlingen. Betaling sker til foreningens konto Danske Bank, reg. nr. 9570 konto nr. 13272727 eller MobilePay 221112. (HUSK at anføre navn og din e-mailadresse, så vi kan kontakte dig).

Bemærk at der er ledige pladser i bestyrelsen, så vi vil gerne opfordre nye ansigter til at stille op. Skriv til os på info@lyndby.com, hvis du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Helene, Heidi, Joan, Bent, Jesper, Finn og Mikkel