Spring til indhold

Takstblad for Lyndby Havn

Alle priser vedrørende havnen er inklusiv moms. 

Kontingent til Lyndby By- & Bådelaug 200 kr.
Indskud i havnen 18.750 kr. Jolleplads dog 9.375 kr.

Havneafgifter for medlemmer: 
 • Jolleplads 1.380 kr. – Mellemplads 2.580 kr. – Stor plads 3.900 kr. 
 • Passivgebyr 500 kr 
 • Frihavnsmærke 100 kr. 
Havneafgifter for lejere: 
 • Jolleplads 2.070 kr. – Mellemplads 3.870 kr. – Stor plads 5.850 kr. 
 • Oplægningsgebyr 1.500 kr. 
Andre afgifter: 
 • Leje af vinterplads i havnen (for ikke-medlemmer) 1.500 kr.
 • Oplægning af kajak i stativ (kun sommerhalvår) 300 kr. – gratis for medlemmer af havnen
 • Isætning/optagning over kaj 200 kr. – gratis for medlemmer af havnen
 • Dags adgang efter forudgående aftale 100 kr pr åbningen
 • Nøgle depositum til slæbestedet 250 kr
 • Års adgang til slæbested:
  • For medlemmer af Bylauget: 600 kr.
  • For ikke-medlemmer: 900 kr  (max. 10 stk)
 • Rykkergebyr 100 kr.
 • Overnatning (ikke medlemmer af frihavnsordning) 75 kr. (medlemmer af frihavnsordning) 25 kr.
 • Ventelistegebyr 50 kr. (medlemmer af Bylaug, der skrives op til havneplads) 

Overnatning, enkelt brug af slæbested betales på Mobilepay 56773. Husk at skrive hvem og hvad der betales for.

For at blive medlem af Lyndby Havn, skal du også være medlem af Lyndby By- og Bådelaug (kontingent kr. 200,- pr. husstand).