Spring til indhold

Takstblad for Lyndby Havn

Havneafgifter for medlemmer: 

For at blive medlem af Lyndby Havn, skal du også være medlem af Lyndby By- og Bådelaug (kontingent kr. 200,- pr. husstand).

Indskud havneplads, jollepladskr. 9.375
Indskud havneplads, mellem, storkr. 18.750
Bådafgift jolleplads, medlemkr. 1.450
Bådafgift mellemplads, medlemkr. 2.710
Bådafgift stor plads, medlemkr. 4.095
Passiv gebyr, medlemkr. 500
Havneafgifter for lejere: 
Pladsleje, jollepladskr. 2.175
Pladsleje, mellempladskr. 4.065
Pladsleje, stor pladskr. 6.145
Andre afgifter: 
Leje af vinterplads i havnen (for ikke-medlemmer)kr. 2.000
Leje af vinterplads i havnen (for ikke-medlemmer) – XLkr. 3.000
Oplægning af kajak i stativ (kun sommerhalvår)*kr. 300
Isætning/optagning over kaj*kr. 250
Dagsadgang til slæbested efter forudgående aftalekr. 210 pr. åbning
Nøgledepositum til slæbestedetkr. 250
Års adgang til slæbested – for medlemmer af LBBkr. 630
Års adgang til slæbested – for ikke-medlemmer (max. 10)kr. 950
Rykkergebyrkr. 100
Overnatning (ikke medlemmer af frihavnsordning) kr. 75
Overnatning (medlemmer af frihavnsordning)kr. 25
Ventelistegebyrkr. 50
*Gratis for medlemmer af havnen)

Alle priser vedrørende havnen er inklusiv moms. 

Overnatning, enkelt brug af slæbested betales på Mobilepay 56773. Husk at skrive hvem og hvad der betales for.