Spring til indhold

Slæbestedet på Lyndby Havn

Lyndby havns slæbested findes i bunden af havnen mod vest. Det er 3 m bredt og udført i træ med tilhørende lille bro. Rampen er aflåst og max belastningen for båd med trailer er 2300 kg.
Adgang til slæbestedet opnås ved henvendelse på havnen@lyndby.com

Års adgang til slæbestedet: aftalen fornyes hvert år
– Medlemmer/lejer der har betalt havneafgift kan gratis benytte slæbestedet for den, båd havneafgiften er betalt for
– Medlemmer af Lyndby By og Bådelaug kan købe års adgang ifølge https://www.lyndby.com/takstblad/
– For brugere som ikke har bopæl inden for Lyndby By og Bådelaug 

Betaling af nøgle depositum samt accept af retningslinjer om brug af nøgle og slæbestedet. Depositummet udbetales ved returnering af nøglen.

Dags adgang, ned og op på samme dag:
Der kan ved særligt tilfælde, købes dags adgang ved henvendelse og forudgående aftale med havneudvalget på havnen@lyndby.com og betalingen kan kun ske via mobil pay ifølge https://www.lyndby.com/takstblad/.

Retningslinjer:
Kære bruger af slæbestedet
Den udleveret nøgler er til personligt brug og kan ikke overdrages. Det vil sige, der kan ikke søsættes både som ikke er i din varetægt og der kan ikke åbnes for andre bruger.
Slæbestedet skal aflåses umiddelbart efter brug. Det vil siger, når der er søsat og efter båden har forladt slæbestedet.
Parkering med trailer må kun finde sted på græs-arealet og kun som dags parkering uden forudgående aftale med havneudvalget. Parkering foran slæbestedet så andre ikke kan benytte det er ikke tilladt.
Trailer og båd må ikke overstige 2300 kg og skal være ansvarsforsikret.
Hvis der er spørgsmål, kan der rettes henvendelse til Havne udvalget på havnen@lyndby.com

Med venlig hilsen
Havneudvalge
t