Spring til indhold

Lyndby By- og Bådelaugs havneudvalg 2021-2022

Havneudvalget kan kontaktes på havnen@lyndby.com

Thomas Pedersen
Formand og Havnefoged
Lyndby Gade 15
Tlf. 2342 1770

Jesper Schlamovitz
Koordinator med Bylaug
Ved Fjorden 5
Tlf: 5190 1535

Mads Dahl Andersen
Kasserer
Karlebyvej 14
Tlf. 2042 0985

Anders Gamborg
Indkøb
Lyndbyparken 35
Tlf. 2339 5241

Kim Westh
Plads og Havne-administrator
Østergade 22
Tlf. 6180 4926