Spring til indhold

Lyndby Havn er en privat havn, for medlemmer af Lyndby By- og Bådelaug

Havnen har 50 bådepladser fordelt således:

  • 20 store pladser, pladsstørrelse ca. 10,0 x 3,2 meter.
  • 20 mellempladser, pladsstørrelse ca. 8,0 x 2,8 meter.
  • 10 jollepladser, pladsstørrelse ca. 5,5 x 2,0 meter.

Medlemmer af Lyndby By- og Bådelaug, der ønsker en bådplads, kan betale indskud i Lyndby Havn. Henvendelse herom skal ske ved mail til havnen@lyndby.com. Såfremt der ikke er plads for nye indskud, optages man på en venteliste. Medlemmer, på denne liste, tilbydes mulighed for – efter anciennitet – at betale indskud når der er mulighed herfor.