Spring til indhold

Generalforsamling 2024

  Indkaldelse til generalforsamling 2024

  Så er det igen tid til den årlige generalforsamling i Lyndby By- og Bådelaug. I år afholdes den:

  Torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.30 på Christianslund, Lyndbygade 22

  Dagsorden (iflg. vedtægterne)

  1. Vedtagelse af forretningsorden for generalforsamlingen.
  2. Valg af dirigent.
  3. Beretning ved formanden.
  4. Godkendelse af regnskab for 2023.
  5. Godkendelse af budget for 2024.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
  9. Valg af revisorer
  10. Fastlæggelse af kontingent for 2024
  11. Eventuelt

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2024. Forslag skal sendes til info@lyndby.com

  Møde- og stemmeret forudsætter at kontingentet for 2024 (200 kr.) er indbetalt senest 14. marts 2024. Betaling sker via hjemmesiden via Place2Book her.

  Foreningens årsregnskab og budget fremsendes til medlemmerne på mail, senest en uge inden generalforsamlingen.

  LBB byder på kaffe og kage samt øl og vand.

  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen
  Karin, Heidi, Mai, Jacob, Jesper, Finn og Mikkel