Spring til indhold

Generalforsamling 2023

  Indkaldelse til generalforsamling 2023

  Så er det igen tid til den årlige generalforsamling i Lyndby By- og Bådelaug. I år afholdes den:

  Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.30 på Christianslund, Lyndbygade 22

  Dagsorden (iflg. vedtægterne)

  1. Vedtagelse af forretningsorden for generalforsamlingen.
  2. Valg af dirigent.
  3. Beretning ved formanden.
  4. Godkendelse af regnskab for 2022.
  5. Godkendelse af budget for 2023.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   På valg er Jesper Schlamovitz (modtager genvalg), Bent Nielsen (modtager ikke genvalg) og en ubesat bestyrelsespost fra 2022.
  8. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
   På valg er Finn Mejdahl (modtager genvalg)
  9. Valg af revisorer
   På valg er Dan Falch
  10. Fastlæggelse af kontingent for 2023
   Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. husstand.
  11. Eventuelt

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2023. Forslag skal sendes til info@lyndby.com

  Møde- og stemmeret forudsætter at kontingentet for 2023 (200 kr.) er indbetalt senest 14. marts 2023. Betaling sker via hjemmesiden via Place2Book her.

  Foreningens årsregnskab og budget fremsendes til medlemmerne på mail, senest en uge inden generalforsamlingen.

  LBB byder på kaffe og kage samt øl og vand.

  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen
  Karin, Heidi, Bent, Jesper, Finn og Mikkel