Spring til indhold

Kort over bylaugets område

Som medlem af Lyndby By & Bådelaug kan optages enhver, som har fast bopæl eller sommerhus inden for Lyndby området defineret ved kortskitsen til højre “ejerlavsgrænse for Lyndby jorde”, som er markeret med rød streg – mod nord “Ørbækken” og syd “Hejrevej’s” afslutning.

For bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af Havnen gælder, at de skal have fast folkeregisteradresse i området.